21ste eeuwse vaardigheden

De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Gevolg is bijvoorbeeld dat meer mensenwerk wordt gedaan door machines. En bij steeds meer werk worden computers en ict gebruikt. Werk verandert, functies veranderen. Jongeren hebben 21e eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn.

Het gaat om 11 competenties, zoals creatief en kritisch denken, probleemoplossend vermogen en samenwerken. Bij al deze nieuwe vaardigheden, die zowel leerkrachten en docenten als leerlingen dienen te ontwikkelen, gaan we uit van nieuwe inzichten over hoe mensen leren die zijn verkregen uit hersenonderzoek. Alles draait om stimuleren van leerprocessen, zowel binnen organisaties als de deelnemers zelf. Investeren in draagvlak en lerend vermogen is een garantie voor een succesvolle innovatie.

CreativeMV adviseert en begeleidt organisaties met het ontwikkelen van 21ste eeuwse vaardigheden. We leveren instrumenten om inzicht te verkrijgen in de vaardigheden en aan de slag te gaan met teams.

VRAGEN? WIJ ZIJN ER OM JE TE HELPEN
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Dit is een verplicht veld
17 + 9 = ?
Vul de oplossing in om verder te gaan

OPLOSSINGEN VOOR DE PRAKTIJK

CreativeScan

CreativeScan levert binnen een zeer korte tijd van 12 minuten al een uniek persoonlijk en onderbouwd rapport over iemand zijn ondernemerschapsvaardigheden en aanbevelingen om hiermee om te gaan. Inzicht in zichzelf en de online leeromgeving helpt de creatief zekerder en succesvoller in zijn praktijk te staan.
CreativeScan helpt overheden, organisaties, kunstopleidingen en ondernemers in de creatieve sector met het ontwikkelen van ondernemend gedrag en ondernemerschap. De 21ste eeuwse vaardigheden voor de toekomst.

docentenscan

Een veranderende samenleving vereist andere vaardigheden van werkenden in de toekomst. Daarom is het van belang dat vroegtijdig hierop door het onderwijs in een doorlopende leerlijn wordt ingespeeld. Het gaat om onderwijs in zelfwaarneming, zelfverbeelding, zelfbegrip en zelfanalyse. Om als docent de leerling hierin goed te begeleiden, is inzicht in het eigen gedrag en vaardigheden van essentieel belang.
De docentenscan is hiervoor speciaal ontwikkeld. Voor leraren en docenten in het cultuuronderwijs en in andere vakgebieden. Om aan de slag te gaan met de culturele vaardigheden, die van essentieel belang zijn in de toekomst.

Competentiegericht onderwijs

Om leerlingen goed voor te bereiden op de 21e eeuwse samenleving, is het belangrijk dat deze vaardigheden een plek krijgen in het onderwijs. Maar veel scholen vinden dit ingewikkeld. Het huidige onderwijs is over het algemeen niet ingericht om deze 21st century skills tot ontwikkeling te laten komen. Kennis wordt nu veelal nog centraal, gefragmenteerd en gestuurd door methodes overgedragen. Scholen moeten toe naar een methodiek waarin kinderen leren om eigen kennis te construeren, interesses en talenten te ontwikkelen waarbij het persoonlijke leren centraal staat.

STORIES

Onderwijs niet klaar voor de toekomst. Tijd voor het 21st Century Skills NL Center.
Wat is creativiteit?
keyboard_arrow_up