Beleid &
Strategie

Kansen zien, is een keuze

De juiste keuzes maken in economie, onderwijs en arbeidsmarkt en ruimtelijke ordening is van strategisch belang. En de juiste richting bepalen, het gewenste doel voor ogen krijgen, daar heeft een organisatie goed beleid voor nodig.

Diensten

Positionering
Strategie
Bestuurs- en communicatieadvies
CreativeMV helpt overheden en sectororganisaties om gedegen beleid te maken, passend bij de regio of de sector. Daarmee geven we de richting aan en benoemen we de middelen die nodig zijn om doelstellingen werkelijk te realiseren.
Onze aandacht stopt niet bij beleid en strategie. In de fases daarna van planvorming tot en met exploitatie zetten we alles in het werk om het beleid en de strategie met behulp van de benodigde middelen te laten slagen. Wij hebben het dan ook bij voorkeur over ‘waardevol’ beleid. Beleid moet zijn als smeerolie, het is helder, brengt zaken in beweging en brengt mensen bij elkaar. Dat maakt beleid waardevol.

GEMEENTE BUNSCHOTEN

Nieuwe economische en toeristische visie

KUNSTBALIE

Doorlichting van scholingstraject

LAATSTE STORIES

Neem contact met ons op voor je vraag over beleid en strategie

LinkedIn
keyboard_arrow_up