Data- en informatiemanagement

Met informatiemanagement kun je informatie beheren en managen om hiermee de doelstellingen van je organisatie te ondersteunen. Informatiemanagement helpt bij het managen en ontsluiten van data, door te ondersteunen bij het beschikbaar stellen van gegevens en deze te vertalen naar bruikbare informatie voor de organisatie. Op deze wijze draagt het direct bij aan het behalen van de doelstellingen van je organisatie. Informatiemanagement zorgt voor kennis voor optimalisatie of vernieuwing van processen en producten en een onderbouwde prioritering van activiteiten. Het verlicht de afdeling data en ICT doordat medewerkers zelf aan de slag kunnen met de beschikbare informatie. Ook draagt het bij aan transparantie en meer begrip tussen de teams van business en ICT.

Datamanagement

Datamanagement richt zich op het actualiseren, opslaan, beveiligen en bruikbaar maken en houden van gegevens. Het doel van datamanagement is dat wanneer je de data nodig hebt deze betrouwbaar, compleet en op tijd beschikbaar is. Gegevensbestanden worden gecontroleerd op eventuele mutaties en indien nodig worden aangepast. Een voordeel is dat er door externe koppelingen steeds vaker sprake is van automatisering voor het actueel houden van de data.

Datamanagement heeft betrekking op meerdere softwaresystemen, die worden gebruikt voor relatiebeheer (CRM), marketing, datawarehousing, en analyse.

Data governance

Data governance brengt alle betrokken partijen in de organisatie bij elkaar en maakt de diverse belangen op het gebied van data management inzichtelijk. Zodat je als organisatie over het beheer en het verbeteren van de data vervolgens gedragen besluiten kunnen nemen. Data governance kan worden toegevoegd als onderwerp voor de bestaande besluitvormende overlegstructuren.

Principes van datamanagement worden gebruikt om grote hoeveelheden complexe data op een veilige, betrouwbare en efficiënte manier te beheren en beschikbaar te stellen ten behoeve van analyse, strategische besluitvorming en sturing. Een bekend raamwerk hiervoor is DAMA International Data Management Guide to Body of Knowledge’, beter bekend als DAMA DMBOK. Het raamwerk helpt bij intern begrip voor elkaars processen, begrippen en procedures.

VRAGEN? WIJ ZIJN ER OM JE TE HELPEN
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Dit is een verplicht veld
28 + 6 = ?
Vul de oplossing in om verder te gaan

OPLOSSINGEN VOOR DE PRAKTIJK

Datagedreven werken

Binnen een datagedreven organisatie kun je sneller, gerichter en kostenefficiënter werken aan betere en duurzamere oplossingen. Dit geldt voor bedrijven en overheden. Dit betekent dat de verzamelde data door medewerkers worden gebruikt voor het nemen van beslissingen en de onderbouwing en verantwoording van het beleid en de strategische agenda’s. Data en de interpretatie ervan door data-analisten, onderzoekers en beleidsadviseurs zijn het uitgangspunt voor besluitvorming. In een optimale datagedreven organisatie zit het werken met data in het dna en zijn medewerkers intrinsiek gemotiveerd om de data voor hun werk te gebruiken.

Implementatie dataplatform

Voor het centraal verzamelen, ontsluiten en delen van data wil je als organisatie werken met een generiek dataplatform. Met dit platform zijn dwarsverbanden tussen verschillende datasets te leggen en analyses te maken. We zijn projectleider voor de implementatie van dataplatforms. We zorgen met het projectteam voor het gebruik en de adoptie van het dataplatform in de organisatie. De omgeving voor data-engineering en software voor Business Intelligence wordt onder onze leiding ingericht en geïmplementeerd.

Projectmanagement

Voor het slagen van je project, zijn meerdere factoren van invloed. De factoren zijn te managen door een goede projectleider. Wij geloven dat commitment van de organisatie en de betrokken personen essentieel is voor het slagen van een project. Dit kost tijd, empathisch vermogen en goede communicatie. En hierin ligt naast, budgetbeheer, coördinatie en uitvoering, onze kracht. We zijn gewend Agile te werken en zijn Prince2 gecertificeerd.

Programmamanagement en kwartiermaker

Ben je op zoek naar iemand die een programma kan ontwikkelen, lostrekken of aansturen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. We fungeren als kwartiermaker of programmamanager. Resultaat- en procesgericht en correct afgerond. Wij hebben hierin jarenlange ervaring voor diverse sectoren, waaronder de overheid en het onderwijs.

STORIES

Ontdek de trends met impact
De maakindustrie is wakker gekust

ONZE WERKVELDEN

keyboard_arrow_up