De impact en adoptie van Internet of Things.

Wat als…

Smart-City-Internet-of-ThingsWat als je koelkast kan communiceren? Wat vertelt het dan? Dat je alleen bent, dat je van melk en groenten houdt en elke week een grote bak Tom & Jerry ijs wegwerkt? Ja inderdaad, dat is wat je koelkast kan vertellen. En ze vertelt dit tegen jouw leverancier van levensmiddelen, zodat je bijvoorbeeld elke week weer een fijne voorraad in je koelkast hebt. Welkom in de wereld van Internet of Things.

Is dit nieuw? Nee, helemaal niet. We zijn al decennia bezig met de ontwikkeling van deze techniek. Ik kan mij nog goed herinneren dat ik met een paar studiegenoten van de HKU in 2000 een bezoek bracht aan McKinsey. De desbetreffende meneer (ik ben helaas zijn naam vergeten) wist ons al heel nauwkeurig te vertellen, dat dit er aan zat te komen. Adoptie van de zogenaamde ‘crowd’, tsja dat duurt even. En we zijn er nog lang niet. We hebben een paar mogelijke discussies over de gevolgen nog niet gevoerd. En dit zou best nog wel eens voor vertraging kunnen gaan zorgen.

Allereerst de voordelen. Wat kunnen we er mee als materie kan communiceren? Veel. En in vele sectoren kan dit ingrijpende gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan de zorg, de maakindustrie, maar ook aan een stoeptegel, dat breekt en zelf via het internet een aanbesteding kan uitschrijven. En vervolgens komt een robot (nog een andere ingrijpende technische ontwikkeling) de stoep maken. Dit betekent dat er geen ambtenaar noch stratenmaker aan te pas hoeft te komen. Dit scheelt kosten, procedures en tijd. Internet of Things biedt ook de mogelijkheid tot communicatie over en van straatverlichting, aanwezige kinderen in het verkeer, waterbeheer en de luchtkwaliteit: Internet of Things in de zogenaamde Smart Cities. Blauwdrukken van deze steden van de toekomst vind je al in New Songdo in Korea en Masdar City in de Verenigde Arabische Emiraten.

Internet of Things leidt tot nieuwe business modellen en producten en diensten. Philips is bijvoorbeeld al vrij ver met haar verlichting. Al langere tijd kan de verlichting in winkels zich aanpassen op bijv. de grootte van het object, maar ook het moment en de plek waarvandaan jij naar het object kijkt. Allemaal voor een optimale en mooiere beleving van het product.

Kortom, Internet of Things biedt ons veel meer informatie (data), flexibiliteit, proactiviteit, nieuwe duurzamere systemen, nieuwe business modellen, en optimalisering van processen met als gevolg kostenverlaging, minder verspilling en een hogere productiviteit.

De gevolgen

Je zou denken dat ik na de voordelen, het nu zou gaan hebben over de nadelen, maar dat doe ik niet. Ik denk dat je niet op deze wijze naar de implementatie van Internet of Things moet kijken. De techniek is er, het is nu aan de politiek, bedrijven en de samenleving om er op te anticiperen en het te adopteren. De belangrijkste verandering, wat mij betreft, voor de toekomstige jaren, is de arbeidsmarkt. Niet alleen internet of things, maar ook andere ontwikkelingen gaan ingrijpend onze arbeidsmarkt veranderen. ‘Human capital’ zal de #1 prioriteit worden; om ons te equiperen voor de toekomstige vraag via het onderwijs, maar ook juist om de huidige generaties nog te kunnen laten participeren in het arbeidsproces in de toekomst.

Niet voor niks wordt er al lange tijd gesproken over de benodigde vaardigheden voor de 21ste eeuw, echter denk ik dat we nog weinig realiseren wat dit dan inhoudt, waarom dit noodzakelijk is en wat de impact zal zijn. Eén ding is zeker, de banen van nu, zijn niet meer de banen van de toekomst.

We zullen een kleinere overheid in het geheel krijgen, uitvoerende banen zoals bijvoorbeeld in de bouw en in winkels zullen op den duur, op een aantal belevingscentra na, bijna geheel kunnen verdwijnen. De behoefte  aan ontwerpers, analisten, planners, technici, wetenschappers zal groeien.

Bedrijven moeten nadenken over de gevolgen van Internet of Things voor hun product of dienst. Het geeft de kans nieuwe waarde toe te voegen. Het leidt tot optimalisering van processen, en producten zijn in staat hun eigen onderhoud en prestaties te monitoren. Ook kunnen producten tot in het laatste moment worden aangepast aan de behoefte van de klant, zonder dat dit kostenverhogend hoeft te werken.

Politieke agenda

Wanneer we over data via het Internet spreken, hebben we het ook over de veiligheid van de data. Het ontbreekt ons echter aan kennis op dit gebied op vele niveaus. Justitie heeft te weinig mankracht hiervoor op dit moment en dit zou naar mijn mening veel meer aandacht en prioriteit moeten krijgen.

Om alles goed te faciliteren is ons netwerk enorm van belang. Eurocommissaris Neelie Kroes roept het al langer, maar investeringen in informatienetwerken door de overheid zijn essentieel. Het heeft nu nog te weinig prioriteit en gaat naar mijn mening nog niet ver en diepgaand genoeg. De technologie loopt voorop. Echter wat voor het bedrijfsleven geldt, timing is everything, geldt nu ook voor de overheid.

Wat gebeurt er wel? Inmiddels bestaat er wel een Open Data NEXT kennisnetwerk. Dit netwerk is niet zozeer gericht op Internet of Things, maar gericht op de overheid en de samenwerking met ondernemers, instellingen en wetenschap. Het gaat hierin om open data, bronnen met onbewerkte (overheids)informatie en zonder auteursrecht. Het project loopt tot eind van dit jaar.

In 2011 is er door het Ministerie van ELI een digitale agenda opgesteld. Deze agenda heeft wel als prioriteiten, een snelle en open infrastructuur en digitale veiligheid en vertrouwen. Echter richt de agenda zich met name op de elektronisch zakendoen, en de huidige telecom en ICT leveranciers en (nog) niet in de breedte op de mogelijkheden en leveranciers van Internet of Things. Tijd voor een Smart Industry Agenda. Gelukkig wordt nu de eerste aftrap hiervoor gedaan tijdens de Hannover Messe door een samenwerking van FME, TNO, het Ministerie van Economische Zaken, VNO-NCW en de Kamer van Koophandel .

Meer informatie

Frankwatching bracht onlangs nog zes praktische toepassingen in een artikel bij elkaar, mocht je over nog meer toepassingen willen lezen.
De site van founder IBM over de Smarter Planet met tevens info over big data, is zeker een bezoek waard.
Sluit je aan bij de community, specifiek voor Internet of Things, van Cisco.
Of volg de artikelen van het magazine van MachinetoMachine.
De Kamer van Koophandel organiseert, in april en mei, bijeenkomsten voor bedrijven over de toepassing van Internet of Things.

Op weg naar een slimmer communicerende wereld.

Mariël

Big data, Innovatie, internet of things, Maakindustrie, smart cities, Smart industry, smarter planet, Strategie
Vorig bericht
Econoshock, op zoek naar een duurzame maatschappij.
Volgend bericht
Onderwijs niet klaar voor de toekomst. Tijd voor het 21st Century Skills NL Center.

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.

keyboard_arrow_up