Economische ontwikkeling

Economisch beleid

Het ontwikkelen van economisch beleid is van belang om de economie te stimuleren door te zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven en te investeren in samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid. Wij adviseren overheden op diverse niveaus bij hun beleidskeuzes en het ontwikkelen van hun beleidsprogramma’s.

De vergrijzing, technologische ontwikkelingen, verstedelijking, veranderende behoefte aan de inrichting van ruimte, de toenemende grondstoffenschaarste, de druk op de publieke uitgaven: het zijn slechts enkele van de uitdagingen die wachten op nieuwe antwoorden. Hoe kunnen overheden optimaal inspelen op de toekomstige ontwikkelingen? Volstaan de beleidsinstrumenten van vandaag voor de economie van morgen? Hoe stimuleren we onderzoek en innovatie? Deze vragen staan centraal in ons werk.

Globalisering en technologische vooruitgang veranderen continu de context waarin wordt nagedacht over competitiviteit. Globale waardeketens en regionale ecosystemen zijn maar enkele recente ontwikkelingen. Sectoren worden steeds hybrider. Welk beleidskader ondersteunt de uitbouw van concurrentiële bedrijven, lokale verankering van economische activiteiten en het transformeren van de economie? CreativeMV beschikt over uitgebreide expertise rond sectorale en regionale competitiviteit.

Speerpunten voor morgen

Op welke nieuwe wetenschappelijke en/of technologische ontwikkelingen moet je vandaag inzetten? In welke domeinen kan jouw regio uitgroeien tot een echte wereldspeler?

Via toekomstverkenningsstudies en de begeleiding van regio’s in ‘slimme specialisatie’ met de eigen dna als uitgangspunt, helpt CreativeMV overheden, sectororganisaties en bedrijven op weg naar de economie van morgen.

Beleid vanuit de essentie

CreativeMV ondersteunt en adviseert bij de economische visie- en strategieontwikkeling.

We werken gezamenlijk vanuit de essentie van een gebied. We leggen hierdoor verbindingen tussen bewoners, ondernemers, brancheorganisaties en bestuur. En voor de implementatie van processen is vaak samenwerking en bundeling van krachten essentieel.

Als kwartiermaker, programmamanager of beleidsadviseur werken wij veelal voor de samenwerkingsverbanden tussen deze organisaties.

VRAGEN? WIJ ZIJN ER OM JE TE HELPEN
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Dit is een verplicht veld
16 + 11 = ?
Vul de oplossing in om verder te gaan

OPLOSSINGEN VOOR DE PRAKTIJK

Ondernemerschap en startersbeleid

Naast onze eigen ervaringen, ontwikkelen wij al ruim 17 jaar instrumenten, beleid en programma’s voor de ontwikkeling van ondernemerschap bij starters en gevestigde ondernemers. Deze ervaringen hebben geleid tot inzichten die werken en effectief zijn. We delen deze ervaringen graag. We hebben in dit kader ook een speciale Masterclass Starters & Startups ontwikkeld.

Innovatiebeleid

Een blauwdruk voor innovatiebeleid bestaat niet. Innovatiebeleid is gekoppeld aan globale ontwikkelingen, en aan tijd en plaats. Het aanwezige ecosysteem is van essentieel belang voor het slagen van het innovatiebeleid. Dit betekent dat het beleid afgestemd moet worden op de cultuur in het land of de regio, waar innovatie gestimuleerd en gefaciliteerd moet worden. Wij adviseren overheden in de keuzes in hun innovatiebeleid en de agenda voor de beleidsprogramma’s.

Economisch beleidsadvies

Via toekomstverkenningen en de begeleiding van regio’s in ‘slimme specialisatie’ met de eigen dna als uitgangspunt, helpt CreativeMV overheden, sectororganisaties en bedrijven op weg naar de economie van morgen. Wij leveren toekomstvisies, beleidsadvies (en beleidsadviseurs) en beleidsprogramma’s.

Projectmanagement en kwartiermaker

Ben je op zoek naar iemand die een programma of project kan ontwikkelen, lostrekken of uitvoeren? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij schrijven project- en subsidieplannen en we fungeren als kwartiermaker of projectleider. Resultaatgericht en correct afgerond. Wij hebben hierin jarenlange ervaring voor diverse sectoren, waaronder de overheid en het onderwijs.

STORIES

Hype startups verblindt zicht op echte MKB
De maakindustrie is wakker gekust
ZZP’er als speelbal

ONZE WERKVELDEN

keyboard_arrow_up