STORIES

Een nieuw hoofdstuk

Net voor de kerst las ik het boek ’84 Charing Cross Road’. Het gaat over een briefwisseling tussen scriptschrijfster Helene Hanff in New York en de medewerkers van Marks & Co, een antiquarische boekhandel op 84 Charing Cross Road in Londen in de jaren ’50. Het boek geeft een beeldende schets van die jaren, waar de eieren op en af ‘op de bon’ beschikbaar waren en mensen met weinig gelukkig waren. Schrijfster en hoofdrolspeelster Helene spreekt over de verbinding tussen mensen door boeken. Aantekeningen in een boek, omgevouwde bladzijden, het zijn volgens haar allemaal aanwijzingen van de vorige lezer en een overdracht van kennis en kunde aan jou als lezer. Dus meer dan de inhoud van het boek alleen. “Ik zal gelukkig sterven in de wetenschap dat ik het achterlaat voor iemand anders die er weer van zal houden.”

 

Half november ben ik gestart als projectleider online content voor Koninklijke Bibliotheek. Een instituut als het gaat om archivering en overdracht van kennis. En met een wettelijke taak om mensen, die minder taal-, lees- of digivaardig zijn, te helpen. Met directe ondersteuning, cursussen op locatie in de lokale bibliotheek en online voor de ontwikkeling van zogenaamde basisvaardigheden om mee te kunnen doen in de samenleving.

Laaggeletterdheid

Helaas is de laaggeletterdheid in Nederland relatief hoog. Een op de vier 15-jarigen loopt een hoog risico op laaggeletterdheid, blijkt uit de jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs‘ van de Inspectie van het Onderwijs. De Programme for International Student Assessment (PISA) meet elke drie jaar hoe het in de OESO-landen en partners is gesteld met de geletterdheid van 15-jarigen op drie domeinen: leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen. Internationaal scoort Nederland op leesvaardigheid onder het gemiddelde. Ik ken het cijfer nu al een paar jaar, en elke keer ben ik ervan onder de indruk. In Nederland is 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder laaggeletterd. Tweederde van deze mensen is van Nederlandse afkomst. Sinds 2020 heeft de Rijksoverheid een Actieprogramma Tel mee met taal. Hiermee wil de overheid taalachterstand tegengaan en lezen aanmoedigen. Afgelopen jaar kwam het pas echt onder de aandacht in de media. Maar zoals vaak verdwijnt zo’n onderwerp als snel naar de achtergrond door de waan van de dag. Echter een serieus probleem, dat alle aandacht verdient.

Data van en over het onderwijs

Afgelopen vijf jaar heb ik met veel plezier gewerkt voor de PO-Raad en VO-raad, de werkgeversorganisaties voor het primair en voortgezet onderwijs. Voor deze twee organisaties heb ik samen met de business en ontwikkelteams van Vensters, informatieproducten ontwikkeld voor scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs. De informatieproducten bieden sturings- en verantwoordingsinformatie aan de gebruikers. Informatie over de eigen school, het schoolbestuur en benchmarks op diverse niveaus. Zo vind je als ouder op de site scholenopdekaart.nl informatie over het schooladvies en de eindtoets. Maar ook informatie over de sociale veiligheid op school. En de site toont hoeveel onderwijstijd door een po school wordt besteed aan bijvoorbeeld lezen en rekenen.

Een andere site monitoraoj.nl, die we mede hebben ontwikkeld, biedt gecombineerde cijfers over het onderwijs en jeugdhulp voor een betere verbinding en integrale aanpak door gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Echter nog lang niet alle gemeenten gebruiken data om grip te krijgen op het sociale domein. De wil is er wel, maar het ontbreekt nog aan voldoende vaardigheden en ondersteuning om datagedreven te werken.

Het gebruik van (gevisualiseerde) informatie voor inzicht en besluitvorming is niet meer weg te denken. Steeds meer organisaties realiseren zich wat ze met data analyse en data science kunnen doen. Met het doel voor het gebruik altijd als uitgangspunt.

Een nieuw hoofdstuk

Wat een bijzonder jaar was het wederom. Trots en dankbaar kijk ik terug op de projecten die CreativeMV afgelopen jaar heeft gedaan en ik verheug mij op de activiteiten voor komend jaar. Terugkijkend gaan mijn gedachten uit naar de vele ondernemers, die wederom hun zaken moesten sluiten. Elke ondernemer kent ups en downs, maar geen controle hebben over de koers van je bedrijf…dat geeft een onnatuurlijk gevoel van machteloosheid voor een ondernemer. Ik hoop dat het nieuwe kabinet opkomt voor het mkb en ondernemerschap op zichzelf koestert.

Ik wens je een verwonderend, ondernemend en gezond 2022!

Cheers!

keyboard_arrow_up