Onderwijs kent net als de rest van de maatschappij een sterke digitalisering, wat alleen maar versterkt is sinds het uitbreken van de coronacrisis. In 2018 was er al een eerste actieplan rond digitaal onderwijs, dat nu een opvolger heeft. In dit nieuwe plan ‘Digital Education Action Plan 2021-2027  wordt een reeks initiatieven voorgesteld voor hoogwaardig, inclusief en toegankelijk digitaal onderwijs in Europa. Drie zaken krijgen prioriteit:

 1. Bevordering van de ontwikkeling van een goed presterend digitaal onderwijsecosysteem.
 2. Verbeteren van de digitale vaardigheden en competenties voor het digitale tijdperk.
 3. De oprichting van een Europees centrum voor digitaal onderwijs.

Digitaal onderwijsecosysteem

Het bevorderen van hoogwaardig en inclusief digitaal onderwijs moet een gezamenlijke inspanning van de hele samenleving zijn. Overheden, onderwijs- en opleidingsinstellingen, de particuliere sector en het publiek moeten allemaal bij dit streven worden betrokken om een hoogwaardig digitaal onderwijsecosysteem te ontwikkelen. Beleidsmaatregelen die relevant zijn voor digitaal onderwijs moeten beter op elkaar worden afgestemd en de EU kan op alle niveaus een bijdrage leveren aan deze werkzaamheden.

Om deze strategische prioriteit te bereiken moet worden ingezet op: 

 1. Infrastructuur, connectiviteit en digitale apparatuur voor digitaal onderwijs.
 2. Planning en ontwikkeling van digitale mogelijkheden, door het identificeren van lacunes en zorgen dat de organisatie ook meekan.
 3. Opleiden van digitaal competente en -vertrouwde lesgevers.
 4. Hoogwaardige inhoud via gebruiksvriendelijke instrumenten op veilige platforms, met inachtneming van de privacy en ethische normen.

Volgende acties worden voor bovenstaande doelen op poten gezet: 

 • Een strategische dialoog met de lidstaten opstarten om succesvol digitaal onderwijs te vergemakkelijken.
 • Aanbevelingen doen voor online-/afstandsonderwijs in het basis- en middelbaar onderwijs.
 • Een Europees kader voor digitale onderwijsinhoud ontwikkelen en de haalbaarheid van een Europees uitwisselingsplatform voor het delen van gecertificeerde online hulpbronnen en het koppelen van bestaande platforms controleren.
 • Een Connectivity4Schools-initiatief opstarten en de lidstaten aanmoedigen om gebruik te maken van EU-steun voor breedband, internettoegang en digitale instrumenten zoals SELFIE voor leerkrachten.
 • Ethische richtsnoeren ontwikkelen voor kunstmatige intelligentie (AI) en gegevensgebruik in het onderwijs en het leren en onderzoek- en innovatieactiviteiten in het kader van Horizon Europe ondersteunen.

Digitale vaardigheden en competenties

Een veranderende samenleving en de overgang naar een groene en digitale economie vereisen solide digitale competenties. Het stimuleren van digitale vaardigheden op alle niveaus helpt de groei en innovatie te vergroten en een eerlijker, meer samenhangende, duurzame en inclusieve samenleving op te bouwen. Digitale vaardigheden en het verwerven van digitale vaardigheden kunnen mensen van alle leeftijden in staat stellen veerkrachtiger te zijn, de deelname aan het democratische leven te verbeteren en veilig online te blijven.

De concrete acties van de EU zijn:

 • Het ontwikkelen van richtsnoeren om de digitale geletterdheid te bevorderen en desinformatie te bestrijden.
 • AI en digitale vaardigheden opnemen in het Europees kader voor digitale competentie en de ontwikkeling van AI-leermiddelen voor aanbieders van onderwijs en opleiding ondersteunen.
 • Een Europees certificaat voor digitale vaardigheden ontwikkelen dat door overheden, werkgevers en andere belanghebbenden in heel Europa wordt erkend.
 • Aanbevelingen doen om het aanbod van digitale vaardigheden te verbeteren en een EU-doelstelling voor digitale competentie van studenten invoeren.
 • De ontwikkeling van geavanceerde digitale vaardigheden bevorderen en stages voor digitale vaardigheden opschalen en ten slotte de deelname van vrouwen aan bèta/techniek aanmoedigen.

Europees centrum voor digitaal onderwijs

Dit centrum zal als een denktank fungeren en volgende taken uitvoeren:

 • Een netwerk van nationale adviesdiensten opzetten om zo goede praktijken te delen. Dit netwerk gaat via nationale en regionale initiatieven te combineren met de private sector, het maatschappelijk middenveld en het werkveld.
 • Monitoring van de uitvoering van dit actieplan en inzetten op empirisch bewijsmateriaal en peer learning.
 • Ondersteuning van sector overschrijdende samenwerking en nieuwe modellen voor de naadloze uitwisseling van digitale leerinhoud opzetten.
 • Ondersteuning van de behendige ontwikkeling van beleid en praktijk door een “think-and-do-tank” voor digitaal onderwijs te zijn.

 

Ga naar de factsheet van het actieplan.

keyboard_arrow_up