Onze klanten

Commerciële dienstverleners

CreativeMV helpt bedrijven met het ontwikkelen van een business concept, het uitzetten van een visie en een bedrijfsstrategie. Tevens hebben we ervaring in data- en informatiemanagement, internetmarketing en online communicatie. We geven workshops en keynotes over ondernemen, nieuwe business modellencreativiteit en innovatie.

Overheid

Door overheden worden we ingezet voor de ontwikkeling van nieuw beleid en actieprogramma’s. Rollen als kwartiermaker, en interim beleidsadviseur vervullen we met regelmaat. We geven workshops en keynotes over ondernemen, nieuwe business modellen, creativiteit en innovatie.

Sectororganisaties

We geven strategisch beleidsadvies en we faciliteren om te komen tot nieuwe visies en strategieën. We dragen graag bij aan de ontwikkeling van een nieuw project of programma. Onze ‘getting things done’ mentaliteit is effectief voor het aanjagen en versnellen van activiteiten. We hebben ervaring in het verkrijgen van bestuurlijk draagvlak en het enthousiasmeren van partners voor een initiatief. Voor opdrachtgevers waren we onder meer verantwoordelijk voor de aansturing van ICT productontwikkeling in een politiek sensitieve omgeving.

Onderwijs

Voor het onderwijs werken we met name projectmatig op het gebied van ontwikkeling van (creatief) ondernemerschap, creativiteit en innovatie. We worden in verschillende fasen betrokken: voor de ontwikkeling van het project; het schrijven van een projectplan; subsidieaanvragen; als projectpartner; en als projectleider.

Tevens geven we gastcolleges over ondernemen, de ontwikkeling van ondernemerschap en het zien van trends en kansen voor diverse hogescholen en universiteiten.

Non-profit

We geven strategisch advies, we zijn kwartiermaker of programmamanager, en we faciliteren om te komen tot nieuwe visies en strategieën. We lichten programma’s door, schrijven subsidieaanvragen en beleidsplannen.

keyboard_arrow_up