BVHilversum
Diensten:  Kwartiermaker, procesbegeleiding nieuwe visie
Sector:      Not-for-profit, ondernemersvereniging
Het Vraagstuk

HBV-STRO is van start gegaan als gezamenlijke vereniging. De nieuwe organisatie zal moeten leiden tot ledengroei, hogere betrokkenheid van een groter aantal leden en een betere aansluiting op de levende collectieve en individuele behoeften van de ondernemers in Hilversum.

CreativeMV is gevraagd als kwartiermaker en procesbegeleider om te komen tot een nieuwe visie voor de vereniging.

Onze oplossing

Er is gestart met een enquête, die is gebruikt als basis voor het formuleren van de doelstellingen en het ontwikkelen van de invulling en aanpak.

De uitslag van de enquête is gepresenteerd tijdens een zogenaamde kick off sessie, waarbij alle belanghebbenden de gelegenheid hadden om input te leveren en te reageren op de samenvoeging van de twee verenigingen en de uitkomsten van de enquête. Dit was nodig om een goede start te kunnen maken met de nieuwe koers. Vervolgens zijn tijdens een creatieve sessie de ideeën voor de nieuwe koers, structuur en activiteiten opgehaald.

Gedurende het proces is regelmatig overlegd met het bestuur en zijn actie- en aandachtspunten geformuleerd om het proces goed te begeleiden. Ook is er voortdurend gecommuniceerd met de leden over de voortgang en ze mee te nemen in het proces.

Samen met de commissie communicatie is gewerkt aan een communicatieplan, nieuwe huisstijl en logo, en website (werving en selectie van het bureau, de vormgeving en de content).

Resultaat

Tijdens een feestelijke bijeenkomst, waarbij het nieuwe logo werd onthuld, is de visie en nieuwe structuur aan de leden door CreativeMV gepresenteerd.

Door de opzet van een nieuwe, op inhoud ingedeelde, matrixstructuur, kan het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe initiatieven makkelijker door de vereniging worden gefaciliteerd. En kunnen activiteiten zo goed mogelijk aansluiten op ieders behoefte.

CreativeMV is aangebleven als adviseur voor het bestuur en de commissies.

keyboard_arrow_up