Crenovatie
Diensten:  Projectmanagement
Expertise: Innovatie en creativiteit
Sector:      Onderwijs
Het Vraagstuk

Creativiteit, als basis voor innovatie. Het MKB heeft steeds meer behoefte aan methodieken om eigen creativiteit te ontginnen; creativiteit voor zowel nieuwe concepten, als producten of (productie)organisatie. Het consortium van het project Crenovatie bestaande uit Saxion als penvoerder, Technologie Kring Twente, Smart Creation, Kreanet en vertegenwoordigers van het regionale MKB wil in dit project tools ontwikkelen en valideren waarmee ondernemers hun eigen creativiteit en innovatie kunnen regisseren in brede zin. Daarmee willen we ondernemers een brede innovatieblik kunnen bieden, om daarmee over belemmeringen of grenzen te laten kijken. CreativeMV is gevraagd om aan dit project deel te nemen in de rol van klankbord, kennisdrager en disseminator (verspreider van kennis).

Doel van het project is:

  • Het bevorderen van creativiteit binnen het MKB bedrijf;
  • Tools ontwikkelen en valideren waarmee ondernemers hun eigen creativiteit en innovatie kunnen regisseren in brede zin;
  • Het verspreiden van kennis omtrent creativiteit en creatief denken naar beroepsbeoefenaars.
Onze oplossing

Het onderzoeksprogramma is er op gericht om bottum-up innovatie in het MKB te initiëren en de innovatieregie bij hetzelfde MKB te leggen. De ambitie is het ontwikkelen en dissemineren van kennis, vastgelegd in een instructieve crenovatietool, waarmee het MKB uit eigen creativiteit baandoorbrekende innovaties in product, proces of organisatie kan realiseren, gericht op (extra) waardecreatie en economische groei.

Bijbehorende activiteiten zijn:

  • Ontwikkeling en uitwerking van het deelproject in Crenovatie, waaronder koppeling van Facilitators-studenten en MKB bedrijven en de ontwikkeling en organisatie van twee masterclasses.
  • Werving en selectie van Facilitators vanuit het netwerk KreaNet en eventueel daarbuiten
  • Organisatie van (intervisie)bijeenkomsten voor Facilitators, studenten en MKB bedrijven
  • Organisatie en invulling kick off Event en slotevent
Resultaat

Creativiteit als basis voor innovatie is een gevleugelde uitspraak. Brainstormsessies en mindmapping zijn beproefde methodes om op basis van creativiteit tot een innovatie te komen. En misschien heb je wel eens een externe facilitator bij dit proces betrokken. Het project Crenovatie bundelt en mixed deze methoden tot een nieuwe tool om je eigen creativiteitsproces binnen je bedrijf zelf effectief te kunnen faciliteren. In samenwerking met de Saxion-minor Leren Innoveren, waarbij studenten gekoppeld worden aan bedrijven, hebben wij deze nieuwe creativiteitstool uitgerold in het midden- en kleinbedrijf.

keyboard_arrow_up