Dashboard passend onderwijs
Diensten:  Projectmanagement en product owner
Sector:      (Passend) Onderwijs
Het Vraagstuk

Dashboard passend onderwijs is hét instrument voor samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs. Het helpt directeuren en coördinatoren om cijfermatige sturings- en verantwoordingsinformatie te verkrijgen. Elk samenwerkingsverband heeft een eigen beveiligd account om de gegevens van hun eigen samenwerkingsverband te bekijken, te analyseren en te vergelijken.

De PO-Raad en VO-raad zochten een projectleider voor het Dashboard Passend Onderwijs met verantwoordelijkheid voor de aansturing, realisatie en verantwoording van het informatieproduct. Voorwaarden voor de opdracht waren:

 • Aantoonbare ervaring in het aansturen en coördineren van complexe projecten.
 • Ervaring met ICT projectmanagement, bij voorkeur met Agile/Scrum.
 • Kennis van en ervaring met samenwerkingsverbanden en besturen PO en VO.
 • Bekend met publieke organisaties, bij voorkeur binnen onderwijs of (jeugd)zorg.
Onze oplossing

Het Dashboard is een complex project met verschillende stakeholders en belangen en een sterk ICT component. CreativeMV is gevraagd om het bestaande projectplan met resultaten binnen een jaar op te leveren. En daarmee het (uitgelopen) subsidietraject af te ronden. We waren verantwoordelijk voor de aansturing, de realisatie en de verantwoording naar ministerie van OCW van het informatieproduct. De activiteiten bestonden uit:

 • De doorontwikkeling van het Dashboard passend onderwijs voor de PO-Raad en VO-raad;
 • Ophalen van de wensen voor de inhoud en de functionaliteiten voor de doorontwikkeling van het Dashboard bij de samenwerkingsverbanden, scholen en besturen in het primair en voortgezet onderwijs (georganiseerd in pilot- en klankbordgroepen);
 • Aansturen van de projectmedewerker;
 • Herstellen van de verstoorde relaties;
 • Het vergroten van het draagvlak intern en extern;
 • Aansluiten van de 152 samenwerkingsverbanden passend onderwijs;
 • Product owner van het online product;
 • Toezien op inzet financiële middelen, planning en bijbehorende kwartaalverantwoording;
 • Totstandkoming van dataspecificaties en leveringsovereenkomsten met datapartners i.s.m. specialisten van Kennisnet.
 • Voorbereiden en voorzitten van de stuurgroep van de Raden.
 • Wekelijkse afstemming met het projectteam (het team van Vensters, afdeling informatieproducten onder beleid) en het ICT-team.
 • Maandelijkse afstemming met de betrokken beleidsadviseurs, Steunpunten en de teams van Vensters binnen de PO-Raad en VO-raad.
 • De ontwikkeling van een eigen huisstijl, handleiding en de opzet en uitvoering van een kwartaalnieuwsbrief;
 • De opzet van een uitgebreide toelichting op de beschikbare figuren en data via ‘Linkeddata’;
 • Het organiseren en het geven van workshops over werken met het Dashboard, kwaliteitszorg en storytelling;
 • Het afronden van het subsidietraject;
 • Het inbedden van het informatieproduct bij de Raden.
Resultaat

We hebben gezorgd voor de financiële en inhoudelijke oplevering van het Dashboard passend onderwijs volgens projectplan en binnen de afgesproken termijn. We hebben diverse dataovereenkomsten afgesloten met leveranciers, relaties hersteld en gezorgd voor de inbedding van het online product bij de Raden. Hiervoor is een zogenaamde businesscase met diverse (financiële) scenario’s geschreven.

Bijna alle samenwerkingsverbanden po en vo zijn aangesloten bij het Dashboard. Inmiddels is het online product een veelgebruikt en gewaardeerd instrument voor sturing en verantwoording voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Minister Slob heeft tevens het Dashboard meerdere malen aangehaald in Kamerbrieven als belangrijk instrument voor verantwoording op het passend onderwijs.

keyboard_arrow_up