Dutch Media Week
Diensten:  Strategisch businessplan
Sector:      Media en Entertainment
Het Vraagstuk

Sinds 2007 wordt jaarlijks op het Media Park de Open Studio Dagen georganiseerd. Tijdens de Open Studio Dagen worden deuren geopend die normaal gesloten blijven voor het publiek. Het hele weekend worden op het Media Park als in de stad Hilversum diverse activiteiten georganiseerd. Het evenement laat zien hoe veelzijdig en fascinerend het werken in de media is. Ze willen het evenement verduurzamen en laten uitgroeien tot een Dutch Media Week.

Onze oplossing

CreativeMV is gevraagd om een strategisch businessplan te schrijven. Voor dit plan is gebruik gemaakt van bestaande onderzoeken o.a. op het gebied van ontwikkelingen in de nieuwe technologie, vrijetijdsbesteding, recreatie en toerisme. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met stakeholders en experts op het gebied van sponsormarketing, eventstrategie en citymarketing, om de huidige en toekomstige positie van het evenement helder te krijgen.

Resultaat

Het strategisch businessplan heeft geleid tot aantal duidelijke keuzes en inzichten met betrekking tot de interne organisatie, de positionering en de groeistrategie. Een event als de Dutch Media Week heeft een meerwaarde voor het publieke doel en kan niet zonder publieke financiering bestaan. Kansen voor het aantrekken van financierders en interessante partners zijn er alleen als de organisatie ‘groot’ denkt en durft te kiezen. Om de slag te maken van een parttime naar een structurele professionele eventorganisatie is een overgangsfinanciering noodzakelijk.

keyboard_arrow_up