De Cultuur Loper
Diensten:  Doorlichting en adviesrapport scholingsprogramma De Cultuur Loper
Sector:      Cultuureducatie
Het Vraagstuk

Sinds 2013 bestaat De Cultuur Loper als ontwikkelprogramma voor scholen in Brabant. Het programma is ontwikkeld door Kunstloc Brabant (voorheen Kunstbalie) en Erfgoed Brabant. De Cultuur Loper helpt scholen om vanuit hun eigen visie te werken aan de kwaliteit van hun cultuureducatie. De hoofdambitie is dat De Cultuur Loper scholen in 2020 toegerust zijn om eigenaarschap te nemen over hun eigen cultuureducatieve programma. Dit betekent dat cultuureducatie is verankerd op de school en leerkrachten vanuit competentiegericht werken onderwijsactiviteiten vormgeven en uitvoeren.

Kunstloc Brabant wil dat de scholing (pro)actiever wordt ingezet door de deelnemende scholen voor het behalen van hun doelen en ambities.
Om dit te bereiken laat de Kunstbalie dit doorlichtingsrapport door CreativeMV schrijven gericht op het onderdeel deskundigheidsbevordering.

Onze oplossing

CreativeMV is gevraagd om een doorlichtingsrapport op te stellen. Naast de regelmatig gehouden evaluaties van het programma wil de Kunstloc Brabant specifiek inzicht in de verbeterpunten voor het scholingsgedeelte binnen het traject. Ze wil dat de scholing (pro)actiever wordt ingezet door de deelnemende scholen voor het behalen van hun doelen en ambities. Om dit te bereiken laat de Kunstloc Brabant een doorlichtingsrapport schrijven gericht op het onderdeel deskundigheidsbevordering. Het rapport heeft als uitgangspunt de verduurzaming en de optimalisatie van het scholingstraject.

Voor dit rapport is gebruik gemaakt van bestaande evaluaties van De Cultuur Loper en theoretisch onderzoek o.a. op het gebied van de lerende organisatie, leertypen en gedragsontwikkeling. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met betrokkenen van De Cultuur Loper, om de huidige en toekomstige aanpak van de scholing helder te krijgen.

Resultaat

Het doorlichtingsrapport heeft geleid tot aantal duidelijke keuzes en inzichten met betrekking tot de organisatie van het traject, het vasthouden van de aandacht van de school, de grote verschillen tussen de scholen en het niveau op het gebied van cultuureducatie. In de analyse voor dit rapport kwam het (zelf)vertrouwen van de cultuurcoördinator en de leerkrachten meerdere malen aan de orde. Er liggen kansen in de organisatiekracht van het scholingsaanbod en het starten van een ontwikkeltraject op verschillende niveaus. In het rapport zijn een aantal concrete aanbevelingen opgenomen.

keyboard_arrow_up