Monitor AOJ
Diensten:  Strategisch communicatieadvies en ontwikkeling Monitor AOJ
Sector:      (Passend) Onderwijs en jeugdzorg
Het Vraagstuk

Het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelde in opdracht van de ministeries van OCW en VWS een praktisch meet- en sturingsinstrument voor samenwerkingsverbanden en gemeenten: de monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp. Deze monitor geeft gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, jeugdhulpinstellingen en scholen inzicht in de effectiviteit van de samenwerking. Hiermee voedt de monitor het gesprek tussen samenwerkingsverband en gemeente in het op overeenstemming gericht overleg (OOGO). De monitor brengt relevante contextcijfers uit landelijke bestanden bij elkaar. Deze gegevens komen voornamelijk van CBS en DUO.

Het NJi wil de inhoud van de Monitor AOJ en de bijbehorende website vernieuwen. De primaire aanleiding voor de vernieuwing is de behoefte om de gebruikers beter te helpen met het gebruik en het duiden van de cijfers voor preventie en de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp in de praktijk. De cijfers staan op dit moment meer op zichzelf en het is aan de gebruiker om het voor de eigen situatie te begrijpen en te interpreteren. Dit wil het NJi verbeteren.

Onze oplossing

CreativeMV is gevraagd om te adviseren bij de inhoudelijke, visuele en strategische vernieuwing van de Monitor AOJ.

Aangezien de samenwerking zo persoonsafhankelijk is, is het van belang om stabiliteit in te richten middels gemeenschappelijke kaders; een vraaggestuurde, integrale aanpak; en een instrumentarium dat dit voedt. Dit laatste is de Monitor AOJ, echter ondanks zeer enthousiaste gebruikers, nu nog te onbekend en te onbemind in heel Nederland. Een heldere positionering, de afstemming tussen de beschikbare monitors, de verbetering van de presentatie en gebruiksmogelijkheden van de gegevens, de samenwerking van de partners van de monitor, en een actief netwerk om regio’s te ondersteunen en te informeren, zorgen voor een bekende en beminde positie van de monitor.

Ontwerp van de site
We zijn gestart met het in kaart brengen van de doelgroep en het doel van de monitor. We hebben een zogenaamde mockup gemaakt voor de ontwikkeling van een nieuwe site. Deze mockup heeft geleid tot een vervolgopdracht voor de daadwerkelijke uitvoer van de site en de inhoudelijke vernieuwde ontwikkeling van de monitor zelf. We hebben voorgesteld te werken met een flexibel systeem, dat makkelijk en snel is aan te passen. Tevens hebben we de opzet gemaakt voor de presentatie en inhoud van de indicatoren en nieuwe managementrapportages. De managementrapportages bieden integrale vraaggestuurde informatie, waarbij gemeenten en samenwerkingsverbanden worden geholpen om informatie te verbinden en integraal beleid te voeren.

Positioneringsstrategie
CreativeMV heeft voor de aanvraag van de voortzetting van de financiering van de monitor een positioneringsstrategie geschreven. Het stuk begint met de belangrijke vraag ‘Hoe gaat het?’. Dit is de basisvraag die de Monitor AOJ aan regio’s stelt. Hoe gaat het met de jongeren in de regio? Hoe gaat het met de aanpak van thuiszitters? Hoe gaat het met de samenwerking tussen de school en de gemeente(n)? Vanuit deze vraag werkte CreativeMV de strategie en de opzet van de vernieuwde Monitor AOJ uit.

Resultaat

Het positioneringsplan heeft geleid tot verlenging van de financiering van het instrument. De Monitor AOJ heeft een grote slag gemaakt in de inhoudelijke meerwaarde voor gemeenten en samenwerkingsverbanden. Het biedt duiding aan de cijfers en combineert gegevens en informatie op een unieke wijze. Het helpt met het ontwikkelen van effectief en efficiënt beleid en in de praktische uitvoering. De Monitor AOJ is weer een gewaardeerd en waardevol instrument dat bijdraagt aan de verbinding van het onderwijs en jeugdhulp met de behoeften van het kind centraal.

Onze concrete oplevering van resultaten:

 • Uitwerking van de profilering van het instrument.
 • Ontwikkelen en schrijven van de positioneringsstrategie voor het verkrijgen van de financiering.
 • In kaart brengen van de waardepropositie.
 • Maken van de mockups voor de nieuwe site.
 • Initiëren en faciliteren van de klankbordgroep.
 • Het geven van presentaties over de Monitor AOJ
 • Ontwikkelen van formats voor het schrijven van user stories, indicatoren en managementrapportages.
 • Schrijven van teksten en het bepalen van de inhoud.
 • Ontwikkelen van de nieuwe site.
 • Het schrijven van een samenvatting van de onderzoeksresultaten van de afgelopen drie jaar.
 • Strategisch communicatieadvies over de positionering, de strategie, en de lancering.

Release van de nieuwe Monitor AOJ: 14 februari 2019

keyboard_arrow_up