PO-Raad
Diensten:  Interim Programmamanager
Sector:      Werkgeversorganisatie Primair Onderwijs
Het Vraagstuk

Vensters is een programma voor scholen en schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. De PO-Raad ontwikkelt producten binnen Vensters in samenspraak met scholen en in samenwerking met ICT-partner Kennisnet. Vensters wil de informatieproducten nog beter te laten aansluiten bij de informatiebehoefte van scholen, besturen en ouders.

Hiervoor is in 2020 gestart met de ontwikkeling van een nieuw eigen dataplatform en gebruikersomgeving. Voor de werving van leveranciers is een proces van een Europese aanbesteding doorlopen. Deze activiteiten lopen door in 2021. Team Vensters bestaat uit een team met 7 medewerkers, dat wordt aangestuurd door een programmamanager. Het team heeft in 2019 door omstandigheden diverse leidinggevenden gehad. De medewerkers hebben behoefte aan stabiliteit, vertegenwoordiging en sturing. De werving van een nieuwe programmamanager heeft nog niet geleid tot een structurele invulling van de functie.

De PO-Raad vraagt aan Mariël Voogel om de functie van programmamanager a.i. te vervullen.

Onze oplossing

De werkzaamheden als programmamanager worden uitgevoerd door Mariël Voogel voor 4 dagen per week.

Resultaat

Het programmamanagement is voor een periode van 1 jaar en 7 maanden uitgevoerd. In deze periode is het volgende geleverd:

 • Aansturing, begeleiding en ontwikkeling van de medewerkers;
 • Inhoudelijke en technische ontwikkeling van de vier informatieproducten en 3 publieke websites;
 • Oplevering volgens deadline van de vernieuwing van de site Scholen op de kaart;
 • Opstellen documentatie Europese aanbesteding;
 • Deelname beoordelingscommissie Europese aanbesteding;
 • Evaluatie van de Europese aanbesteding;
 • Ontwikkeling nieuwe architectuur en datamodel;
 • Ontwerp van een nieuwe gebruikersomgeving;
 • Het projectplan geschreven voor de ontwikkeling van een nieuw dataplatform en Mijn-omgeving;
 • Opstellen van jaarplan, werkplan en begroting;
 • Financiële verantwoording;
 • Opstellen en beoordelen van juridische documenten;
 • Ontwikkeling eerste e-learning;
 • Stakeholdermanagement;
 • Werving en selectie van nieuwe medewerkers, waaronder de nieuwe programmamanager;
 • Schrijven van de eindverantwoording voor verkregen subsidie van het Ministerie van OCW.
keyboard_arrow_up