ROC TOP
Diensten:  Schrijven projectplannen
Sector:      Onderwijs
Het Vraagstuk

Er zijn een aantal projecten die door het College van Bestuur moeten worden goedgekeurd, maar waarvan door tijdgebrek van de onderwijsmanagers een goed onderbouwd projectplan ontbreekt. Voor de uitvoering van de projecten moet budget worden verkregen.

Onze oplossing

Alvorens we zijn begonnen met het schrijven van de projectplannen, hebben we gesproken met de betrokken projectleden en managers. Deze gesprekken hebben geleid tot een goede inventarisatie van de aanwezige ideeën, de obstakels, de benodigde organisatiekracht en financiën.

Resultaat

CreativeMV heeft de projectplannen volgens planning opgeleverd. De plannen zijn tevens ingebracht tijdens de bestuursvergadering en goedgekeurd door het College van Bestuur. Voortkomend uit de plannen heeft CreativeMV een opzet gemaakt voor een overeenkomst met derden, een project format en voorstel voor een financieel plan van aanpak.

keyboard_arrow_up