STORIES

De toekomst in 2040 tegemoet

In het rapport ‘De toekomst tegemoet’ (december 2016) verkent het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de toekomst van vijf domeinen van het dagelijks leven: leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren. Het rapport voorspelt onder andere dat talent over veertig jaar een stuk belangrijker is dan opleidingsniveau. De ‘war on talent’ zal daardoor intensiever worden.

Ook gaat het rapport er vanuit dat robots en computers bepaalde vaardigheden nooit kunnen ontwikkelen. Ik vraag mij af of dat inderdaad zo zal zijn. Vaardigheden als creativiteit zijn inmiddels ook door een robot te ontwikkelen. De moeilijkheid van dit soort verkenningen is dat er vaak wordt gekeken naar de toekomst vanuit de bril en beperkingen van nu.

Dat in ogenschouw nemend, constateert het SCP-rapport dat op het gebied van innovatie en technologie de overheid en de politiek ervoor moeten zorgen dat deze goed uitpakken voor de samenleving. Dat gaat namelijk niet vanzelf. En daar ben ik het mee eens. Naast een solidariteitsvraagstuk legt het rapport de vraag op tafel hoe Nederland de omslag naar een duurzame samenleving kan maken.

Eerder las ik het boek ‘Econoshock 2.0‘ van econoom Geert Noels. In dit boek volgt Noels het proces, op zoek naar een duurzamere maatschappij. Een interessant boek als voorloper op dit rapport, waarin hij een zestal schokken beschrijft, die volgens hem een sterke impact hebben op ons bestaan.
In deze update, deel ik graag met je de laatste ontwikkelingen:

– De beste kant voor je profielfoto. De wetenschap vertelt het je.
– De centrale thema’s van de innovatiestrategie in 2017

– Boek nu je voorjaarslezing
– Succesvolle projectplannen
– Visie- en strategieontwikkeling
– Maak kunstonderwijs standaard
– Technologie bepaalt steeds meer ons leven
– De toekomst van Blockchains

Wil je ook aan de slag met innovatie of anticiperen op de technologie van morgen? Of wordt het weer eens tijd om bij te praten? Neem dan contact met mij op.

Hartelijke groet,

Blockchain, Innovatiekracht, Innovatiestrategie, Kunstonderwijs, Technologie
Vorig bericht
Feels like home to me
Volgend bericht
De kracht van taal

Gerelateerde berichten

keyboard_arrow_up