STORIES

Verandering

Als ik denk aan afgelopen en komend jaar dan is het woord dat in mij opkomt ‘verandering’. Verandering heeft plaatsgevonden op zoveel plekken: (geo)politiek; maatschappelijk; technologisch etc. En tegelijkertijd heeft er te weinig verandering plaatsgevonden. Dat wil zeggen is er ingegrepen om verandering op een goede manier te faciliteren. Tegengaan is lastig als de massa eenmaal in beweging is. De overheid is de afgelopen jaren te reactief geweest en heeft grote dossiers laten sudderen. De woningnood en mogelijke economische krimp is nu een probleem, doordat niet is geïnvesteerd in de infrastructuur. En op zoveel vlakken als het gaat om infrastructuur. Het piept en kraakt.

Wat piept en kraakt moet vaak opnieuw

Als ik iets heb geleerd van ICT, is dat een piepend en krakend systeem vaak leidt tot volledige herbouw. Er is te weinig op een eerder moment gedacht aan schaalbaarheid en mogelijke veranderingen die van invloed zijn op de structuur, waardoor geitenpaadjes vaak leiden tot instabiliteit. Een metafoor voor wat breder nu in Nederland aan de hand is. Meer geld is dan niet de oplossing, maar een korte termijn hulpmiddel om te versnellen en een gevoel van grip te hebben en dat je er iets aan doet. Op zo’n moment is (directe) sturing vereist. En vanuit mijn ervaring vinden medewerkers dit op zulke momenten heel fijn. Het tast niet hun gevoel van autonomie aan, het versterkt het juist. Door een duidelijke richting en kaders. Afgelopen jaar heb ik aan diverse opdrachten voor o.a. SLO en ANWB gewerkt. Bij alle opdrachten was dit thema een rode draad. Waarbij mijn aandacht ook veel is uitgegaan naar aandacht. Voor verandering is aandacht belangrijk op heel veel niveaus. Voor de uitvoering, voor het enthousiasme en creëren van draagvlak.

Afscheid nemen hoort bij verandering

Afscheid nemen hoort ook bij verandering. Dat dit lastig is zie ik dagelijks in mijn opdrachten. ‘Zo heb ik het altijd gedaan’, ‘Maar dit is wat de klant van ons verwacht, straks gaat onze nps-score omlaag’, zijn uitspraken die ik vaak hoor. Soms moet je veranderen, simpelweg door de keuzes die je hebt gemaakt, en soms is het goed om te veranderen, waardoor je beter wordt, en efficiënter en effectiever werkt. Daarbij hoort lef, monitoren van de effecten en durven te vertrouwen op keuzes, die voor de lange termijn goed zijn. De behoefte aan het snel laten zien van resultaat heb ik ook zien groeien. Enerzijds door groeiende kosten voor bedrijven, een steeds grotere concurrentie, en omdat op korte termijn behaalde resultaten afstralen op een gevoel van succes en erkenning. Echter kan dit ook een averechts effect hebben: uitputting. En als alles duurder wordt en de druk toeneemt, dan is het moeilijk om vanuit een visie te handelen. Daarom is het belangrijk dat een bestuur kritische medewerkers op dit vlak wel om zich heen houdt en laat werken als een nar voor de organisatie.

Nieuw jaar

Trots en dankbaar kijk ik terug op de projecten die CreativeMV afgelopen jaar heeft gedaan en ik verheug mij op de activiteiten voor komend jaar. Afgelopen jaar heb ik zelf ook weer afscheid genomen voor leuke, interessante organisaties en teams. Het hoort erbij, en is zelden makkelijk. Alle ervaringen en ontmoetingen gaan mee op mijn reis in de volgende opdrachten. Komend jaar is mijn opdracht voor het programma LEGO van ANWB verlengd en uitgebreid. Ik kijk ernaar uit om de ‘klus te klaren’ met aandacht voor proces en resultaat. Wat dan is het voor mij een succes.

Ik wens je een verwonderend, ondernemend en gezond 2024!

Cheers!

keyboard_arrow_up