Programma’s &
Projecten

De goede dingen goed doen

Nieuwe projecten ontwikkelen is een van onze passies. Het in kaart brengen van de behoeften, de markt, de trends en de invulling ontwikkelen voor een witte vlek, dat is wat wij doen. Wij concretiseren dit vanzelfsprekend in een projectplan, dat afgestemd communiceert met de beoogde lezer en uitvoerder. Onze ervaring ligt op het gebied van projecten gericht op:
  • Economische ontwikkeling;
  • Data & Informatiemanagement;
  • Onderwijs, jeugdzorg en de arbeidsmarkt;
  • De ontwikkeling van creativiteit, innovatie en ondernemerschap;
  • Creatieve Industrie;
  • Toerisme en recreatie.

Diensten

Kwartiermaker
Strategie
Bestuurs- en communicatieadvies
Project- en programmamanagement
Succesvol subsidie aanvragen
CreativeMV is inzetbaar voor elke fase van een project: als kwartiermaker, als schrijver van een plan, voor het verkrijgen van een subsidie en voor project- en programmamanagement. Voor het slagen van je project, zijn meerdere factoren van invloed. De factoren zijn te managen door een goede project- of programmaleider. Wij geloven dat commitment van de organisatie en de betrokken personen essentieel is voor het slagen van een project. Dit kost tijd, empathisch vermogen en goede communicatie. En hierin ligt naast, budgetbeheer, coördinatie en uitvoering, onze kracht.
We zijn Prince2 gecertificeerd.

Tools

Ieder project vraagt om een eigen benadering. We gebruiken voor elke vraag een specifieke aanpak met behulp van één van onze tools of een mix daarvan.

Research

Wij weten als geen ander inzicht te krijgen in de wereld en behoeften van de eindgebruiker. Met discussies, interviews, contextmapping of onderzoek.

Creative Sprints

We organiseren creative sprints. Een intensief traject dat snel leidt tot concrete oplossingen en businessmodellen.

Overtuigend plan

We analyseren, brengen behoeften in kaart, ontwikkelen en schrijven een resultaatgericht projectplan.

Strategie

We helpen opdrachtgevers in een aantal stappen een heldere strategie te formuleren die richting geeft aan: beleid, programma’s, propositieontwikkeling, digital design en communicatie.

Draagvlak

Het is onze overtuiging dat door regelmatige afstemming en overleg met stakeholders, de kans op succes wordt vergroot. De focus ligt op het zo helder mogelijk krijgen van de (gezamenlijke en individuele) belangen, wensen en randvoorwaarden bij de diverse stakeholders.

Sturing op resultaat

We zijn de motor achter de sturing op samenhang, resultaat en het maken van duidelijke afspraken. CreativeMV signaleert, ontwikkelt en introduceert nieuwe methodes die de communicatie verbeteren en adviseert bij strategische opgaven.

ROC TOP

Schrijven projectplannen voor innovatie

PO & VO-Raad

Projectmanagement

LAATSTE STORIES

Neem contact met ons op voor je vraag voor een programma of project

LinkedIn
keyboard_arrow_up