Wat is de kracht van creativiteit en creatief denken?

Tijdens de laatste visiebijeenkomst van Kreanet, raakten we in gesprek over het gebruik van het woord ‘creativiteit’ en de betekenis ervan op dit moment. Kreanet, al bijna 25 jaar het Nederlandstalige platform voor creativiteitsbevorderaars, die moet daar toch in de kern een visie op hebben? En met name zich onderscheiden.

Je kunt geen gedegen beleidsstuk meer schrijven als je niet spreekt over creativiteit en innovatie. Kennelijk de oplossing voor de crisis, positionering van het Nederlandse bedrijfsleven en de groei van ons Bruto Nationaal Product. Schumpeter sprak al vroeg over de ‘Creative destruction’, Florida over de ‘Creative cities’ en nu Verhagen over de ‘Creative industrie’. Creatief denken wordt gezien als oplossingsinstrument in vele situaties. Maar inmiddels is creativiteit een container begrip en volstrekt gebagatelliseerd.

Terug naar de kracht van creativiteit…los van modellen, los van structuren, los van conventies. De mate van aanwezigheid van creativiteit wordt bepaald door een combinatie van talent, bekwaamheid en persoonlijkheid.

Analytische of creatief denken

Neuropsychologen hebben ontdekt dat hersenactiviteit in ruste al vóóraf laat zien of mensen bij een taak die ze daarna krijgen een creatieve oplossingsrichting zullen kiezen (met een plotseling inzicht) of een analytische (met een gestaag vorderend inzicht). In een psychologische creativiteitsonderzoek (2008) wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen twee denkmethoden. Als creatief geldt half onbewust denken in losse associaties waardoor de oplossing van een probleem vaak plotseling in één keer in het bewustzijn verschijnt, het aha-moment. In eerder onderzoek was al geconstateerd dat dat moment ook in hersenscans duidelijk te zien is in een gedeelte van de rechter temporaal cortex. De andere, analytische denkmethode kent een veel systematischer en bewust zoeken, waarbij de oplossing niet in één keer plotseling, maar geleidelijk aan in gedeelten verschijnt. Bij proefpersonen die de anagrammen creatief oplosten bleek de rechterhersenhelft vooraf al actiever dan bij proefpersonen die later systematici bleken te zijn. Ook was de visuele cortex actiever bij de creatieven. Dit is te verwachten, maar dat het al vooraf te zien was, is onverwacht. De rechterhersenhelft is verantwoordelijk voor onbewuste associatieve informatieverwerking, de linker staat meer voor taal, bewustzijn en systematiek. Of zo’n creatieve ruststand een permanente eigenschap is of wordt bepaald door toevallige omstandigheden is niet duidelijk, maar de onderzoekers vermoeden dat het een persoonlijkheidskenmerk is.

Dit, door Bloom omschreven als, affectieve domein waar persoonskenmerken in competentieland worden gevat, is te ontwikkelen. Door iedereen.

Door te verwonderen, te schetsen, te scheppen en vooral door het stellen van veel vragen. Ik wens je veel nieuwsgierigheid om de kracht van jouw creativiteit te ontdekken en te ontwikkelen!

creatief denken, Creativiteit, hersenactiviteit, Innovatie, kreanet
Vorig bericht
Van inspiratie naar innovatie
Volgend bericht
Mondriaanse propositie

Gerelateerde berichten

keyboard_arrow_up